Lấy Nhầm Vợ


Lấy Nhầm Vợ

[Tác giả ] Lục Phong Tranh


[Edit] EmeliaSky@ https://emeliasky.wordpress.com ,

Pachan @ http://panamitachan.wordpress.com/ (Tiết tử và chương 1),

fuongnguy3n chapter 3,5,7,9 và JennieLi chap 10.

[Convert] Meoconlunar @tangthuvien.com

Lay Nham Vo. (Bản Word)

Lay Nham Vo (Ebook)

Đọc trên blog: https://emeliasky.wordpress.com/category/l%e1%ba%a5y-nh%e1%ba%a7m-v%e1%bb%a3/

Chân thành cảm ơn bạn jackreacher1994 đã làm ebook giúp EmeliaSky. 🙂

Advertisements

10 thoughts on “Lấy Nhầm Vợ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s